top of page
DSC04186.JPG
DSC05530.JPG
DSC05528.JPG
DSC05532.JPG
DSC04187.JPG
DSC04183.JPG
DSC04182.JPG
DSC04189.JPG

Føderationens Tårn / 373,7 m. OKO Tårnet / 344,1 m. Mercury City Tower / 338, 8 m. Eurasia 308, 9m.

Europas fem højeste huse ligger i Moskva – det 301,6 meter høje CoC: Moscow Tower ligger også her.

P1000813.JPG

Forslag til nyt Ruslandspara-digme præget af frugtbare relationskompe-tencer i 2021

 

Udvikling af relationskompetence på det dansk-russiske-område vil tænkeligvis kunne bidrage til personlig vækst hos deltagerne både i Rusland og Danmark. Relationskompetence indbyder til venskab, problemløsning, kritisk-konstruktiv kritik og forståelse, til samhandel, til udveksling af kultur, viden og knowhow – og måske til kærlighed og helt nye bekendtskaber.

 

Jeg vil vove at påstå, at man ikke vinder russere ved at true med krudt og kugler, sanktioner, lukkede grænser, dobbelte standarder, NGO-er, der ikke kan se bjælken i deres eget øje – men sagtens kan se splinten i russerens øje. Vi skal helt væk fra at skose Ruslands økonomi samtidig med, vi accepterer USA’s rundhåndede byger af sanktioner.

 

Et eventuelt Ruslandsmæssigt paradigmeskifte kan tænkes at medføre fx: Fremstilling af moralske og etiske regler for kommunikation og virke. Tydeliggørelse af vores hensigter. Nej til NGO-virksomhed, der bidrager til negative relationer af enhver art og i nogle tilfælde nærmest, har karakter af spionage.

 

Positive formuleringer giver almindeligvis positiv respons: Nye deltageraktiverende mødeformer med workshop, walk and talk, tag ordet etc. Møder med flere aktører og flere synspunkter – brede paneler og rigelig plads til en second opinion. Møder med tidsaktuelt indhold. Ikke nødvendigvis med folk, der er kendt fra film, bøger eller tv. Vi lader os ikke imponere af linselus. Vi ønsker levende kontakt med materien.

 

Vi skal slå fast, at Europa består af 47 lande [I udenrigsministeriets seneste opgørelse over, hvilke europæiske lande, man må rejse til i forbindelse med Covid-19, er det kun EU der figurerer som Europa].

Pressen, systemets 4. magt, er uhyre vigtig for bæredygtige, fremadrettede, vigtige internationale relationer. Vi skal skrive læserbreve, fortælle om vores møder og prøve at gøre journalister interesserede i vores dansk-russiske-virksomhed.

 

Journalisterne må meget gerne stille vanskelige spørgsmål. Dumme spørgsmål findes ikke; men aktuelt er debatten tit præget af ”døde katte”.

I ”Dialogforum” skal vi meget mere ud på de sociale medier. Vi skal brande vores mål. Kontakt til samtlige politiske partier i Danmark / Folketinget / Kontaktpersoner / Invitation til møde etc. Nej til propaganda og bias! Nej til russofobi. Flere bæredygtige analyser via et bredt ekspertpanel, der naturligvis også rummer russere. Studierejsen til Rusland skal igen på agendaen.  

Vi skal præstere større synlighed i det politiske gadebillede. Vores politiske virkelighed skal have nye bukser på til al slags vejr.

Du er meget velkommen med feedback. Vi har brug for et helt nyt samarbejde, der er helt fremme i skoene, ikke lider under tabuer, og som er positivt fremadrettet og tidssvarende. Den kolde Krig er forbi. Rusland er et helt nyt Rusland. Russerne vil Europa og vi vil Russerne

 

Venlig hilsen Erik

Iværksætter og initiativtager til foreningen ”Dialog-forum”

Bad_1.JPG

Russerne slås med de samme pro-blemer som os

Mange af tidens store udfordringer kræver fælles stillingtagen og beslutninger

Der er 47 lande i Europa. Rusland er det største - og Moskva ligger lige midt i Europa

Når vi arbejder med grøn og bæredygtig udvikling skal vi ganske enkelt have russerne med - hvis det skal lykkes
Denne hjemmeside vil se mere på muligheder end begrænsninger. Denne hjemmeside vil nok for nogle, virke ganske provokerende; men i sin grundplan handler det om en kritisk-konstruktiv vinkel:

Den kritisk konstruktive tilgang:

 

Du indgår med kritik på højt niveau i den standende debat ud fra en ide om, at man kan have taget fejl, blive klogere – eller måske have ret. Her er man ikke skolemestre, der ved alt. Man er uhyre kildesøgende og kildekritisk. Her gør man sig ingen illusioner om lette eller hurtige løsninger. Tilgangen er anerkendende, positiv og fremadrettet – ser mere på muligheder end begrænsninger. Russernes ejendomsret til eget demokrati respekteres

Vi forestiller os, at bæredygtige, grønne resultater bedst opnås  gennem gode velunderbyggede argumenter, solide data, åben dagsorden, god debat og frugtbare diskussioner med henblik på kvalificeret stillingtagen og fælles handling.

Oktjarbaska_1.jpg
DSC04136.JPG

Nyheder valgt af redaktionen

From Russia with love


Skriv til os
Hvis du går med planer om at blive medlem af foreningen - eller har nogle gode spørgsmål, du gerne vil dele

Contact

Dialogforum Danmark-Rusland

  • Facebook

© 2020 by Eik Insula

Spørgsmål og svar

Tak for din indsendelse!

bottom of page