top of page

De politiske partier i Rusland

 

Der er to kamre i det russiske parlament: Statsdumaen med 450 pladser og *Føderationsrådet med 170 pladser.

 

Partier, der stillede op til valget til Statsdumaen i 2021:

14 Partier - deltager i valget til statsdumaen i Den Russiske Føderation.

Opstillingsrækkefølgen på stemmesedlen er afgjort ved lodtrækning

 1. Kommunistpartiet кпрф

 2. Miljøpartiet De Grønne

 3. Det Liberaldemokratiske Parti

 4. Nye Mennesker

 5. Forenet Rusland

 6. Ruslands Patrioter

 7. Jabloko

 8. Vækstpartiet

 9. Det russiske parti for frihed og retfærdighed

 10. OKP - Det forenede Kommunistparti (Der er tre kommunistiske partier)

 11. Borgerlig Platform

 12. Det Grønne Alternativ

 13. Moderlandet

 14. Pensionistpartiet

 

Partier, der blev repræsenteret i Statsdumaen ved valget den 19. september 2021:

1. Forenet Rusland fik 324 mandater

2. Kommunistpartiet KPRF fik 57 mandater 

3. Et retfærdigt Rusland - For sandheden får 27 mandater

4. LDPR tog 21 mandater

5. Det nye folk fik 13 mandater

    Fædrelandet 1 mandat

     Borgerlig Platform 1         mandat

De fem selvudnævnte kandidater er Vladislav Reznik (Adygea), Leonid Babashov (Krim), Dmitry Pevtsov, Anatoly Vasserman og Oleg Leonov (alle fra Moskva).

I alt 450 pladser

Valget_2021_Dumaen.png

Politiske partier, partidannelser, partier i støbeskeen og partiagtige foreninger i Rusland

 

Spærregrænsen er 5%

1. Det forenede Rusland / Centrum-højre og synkretistisk

2. Den russiske føderations kommunistiske Parti / Socialistisk

3. Ruslands liberale demokratiske Parti / Ultra højreorienteret

4. Ruslands Patrioter / Centrum-venstre

5. Det russisk foren. demokrat. Parti / Jabloko /  Centrum-venstre, grøn

6. Retfærdigt Rusland / Socialdemokrati / Centrum-venstre, grøn

7. Vækstpartiet / Liberal-konservatisme

8. Folkets Frihedsparti / Parnas / Centrum-højre

9. Ruslands demokratiske Parti / Konservativ – Centrum-højre

10. Fremskridtspartiet / Progress Party Socialliberalt

11. Kommunistisk parti for social Retfærdighed Socialisme

12. Russisk økologisk Parti / De Grønne Centrum-venstre

13. OKP - Det forenede Russiske Kommunistparti/ Marx og Lenin Socialisme

14. Den russiske Nationalunion / Nationalisme / Konservative elementer

15. Partiet for Retfærdighed / Parzas / Populisme / Moderat patriotisme

16. Partiet for social Sikkerhed / Socialkonservatisme

17. Civil Styrke / Liberalisme + Grøn politik

18. Pensionistpartiet / Social retfærdighed / Socialkonservatisme

19. Den civile Platform / Liberalisme

20. Sagens Parti / Patriotisme, landbrug og iværksættere

21. Fædrelandet / Nationalkonservatisme

22. Kosakpartiet I den russiske Føderation / Konservatisme og tradition

23. Forandringspartiet / Liberalisme

24. Russisk Parti / Velfærdsstatspartiet / Demokratisk socialisme

25. Folket mod korruption / Navalny / Vil bekæmpe korruption

26. Partiet for de indfødte / Kærlighed og velstand / Centrum

27. Internationalt parti i Rusland / Internationalisme

28. Det sociale Reformparti / Centrum-venstre

29. De handicappedes parti i Rusland / Svært at definere

30. Partiet for de gode Gerninger / Svært at definere / Mål: Beskytte børn

31. Genoplivning af Ruslands Landbrug / Svært at definere

32. Alternativet / Svært at definere

33. Fest for fremtidens Forældre / Svært at definere

34. Partiet for små virksomheder / Vil støtte små virksomheder

35. Folkets patriotiske Parti / Al magt til folket / Folket defineres ikke

36. Nye mennesker / Højre-liberalt

37. For Sandheden / Konservativ-patriotisme + lidt socialisme

38. Grønt Alternativ / Bæredygtig udvikling / Samlet Europa

39. Direkte Demokrati / Teknokrati med direkte afstemninger

*Føderationsrådet har 170 medlemmer valgt af territoriale politikere. Rådet er struktureret på ikke-partisk basis.

Føderationsrådet_1.png

Rusland er inddelt i 89 regioner. Der vælges altså i snit to medlemmer til Føderationsrådet i hver region

Det var det; men der er sikkert kommet flere partier til. Jeg har foreløbigt afsluttet redaktionen torsdag den 4. februar 2021 kl. 15.14

Fotografierne stammer fra Det russiske Præsidentvalg 2018. Sted: Københavns Universitet

Uni_Putin_1

Uni_Putin_1

Uni_Putin_4

Uni_Putin_4

Uni_Putin_2

Uni_Putin_2

Uni_Putin_5

Uni_Putin_5

Uni_Putin_7

Uni_Putin_7

Uni_Putin_8

Uni_Putin_8

Uni_Putin_6

Uni_Putin_6

Uni_Putin_9

Uni_Putin_9

Uni_Putin_8

Uni_Putin_8

Uni_Putin_10

Uni_Putin_10

Uni_Putin_11

Uni_Putin_11

Uni_Putin_9.JPG

Det russiske præsidentvalg 2018

Et veloplagt panel bestående af Thomas Køhler, Andrej Kazankov og Jens Jørgen Nielsen førte os ind i det russiske præsidentvalg – og vi hørte andægtigt historiens vingesus

Det russiske præsidentvalg 2018

Det russiske valg på Københavns Universitet reflekteret i fokuserende, akademiske briller med glidende overgange.

Et veloplagt panel bestående af Thomas Køhler, Andrej Kazankov og Jens Jørgen Nielsen førte os ind i det russiske præsidentvalg – og vi hørte andægtigt historiens vingesus.

Cand. Mag Thomas Køhler fortalte om de russiske valgregler, og som en lille pudsig sidebemærkning fik vi at vide, at B. Jeltsin fik stor amerikansk støtte ved valget i 1993. Hr. B. Jeltsin var amerikanernes mand på posten.

Efter tur og orden blev kandidaterne gennemgået / hudflettet. Se eventuelt den lille billedserie ovenfor.

Jens Jørgen Nielsen pegede på, at der i den offentlige Putindebat i Danmark er to fremtrædende retninger: 1. Den Westlige og 2. Den realistiske.

Ifølge den første skal Rusland indordne sig det Westlige demokrati. Der findes ganske enkelt ikke en russisk form for demokrati. Westen er bedst! Westen er rigtig. Alle skal have Westligt Demokrati: Irak, Syrien, Afghanistan, Libyen, Yemen, Iran og mange flere. Alt skal være som i Westen.

Så er der altså også lige en bagatel af en realistisk vinkel: Rusland udvikler sit demokrati på baggrund af sine traditioner, historie, kultur, religion og erfaringer med videre.

Man kunne så tilføje den måske mere videnskabelige, akademiske version som vi blev præsenteret for i dag, og som blev diskuteret livligt om eftermiddagen.

Russeren Andrej Kazankov, ingeniør og journalist, arbejder pt. På Berlingske Weekend, kom med ikke så få tankevækkende og inspirerende ideer til en forståelse af Rusland på Ruslands præmisser.

En rigtig, god oplevelse, og så var der faktisk mange, der havde betalt 375,00 Kr. for oplæg, kaffe og frokost. Det var alle pengene værd

bottom of page