top of page

Mød Folkediplomatiet i Norge

Organisasjonen Folkediplomati Norge arbeider aktivt for fred og dialog mellom Norge og Russland.

I det siste har bl.a. Den Norske Helsingfors-komite rettet skarp kritikk mot lederen Hendrik Weber og organisasjonens virksomhet.

Folkediplomati Norge har trosset norske myndigheters sanksjonspolitikk og foretatt en rekke reiser til Krimhalvøya og konfliktområder i Øst-Ukraina.

Det kan du ikke gjøre i dagens politisk klima uten å bli møtt med kraftig kritikk og mistenke-liggjøring.

Den nye Biden-administrasjonen har lagt opp til en isfront mot Russland, en linje det offisielle Norge ser ut til å slutte opp om. I denne sam-talen forteller Hendrik Weber mer om organi-sasjonens arbeid og deres syn på dagens Russland, på Krimspørsmålet og situasjonen i Øst- Ukraina.

Denne side er under konstruktion. Eksisterende tekst er Folkediplomatiets egen fremstil-ling

Oplæg til videre diskussion: Ukraine on fire. Oliver Stone 2016

bottom of page