top of page

Siden Gift & Galde er under konstruktion. I dag vil vi beskæftige os med forholdet mellem NATO og Rusland. Vi  tager udgangspunkt i et møde i DIIS-regi den 3. april 2018. Kilde: Video fra mødet og egen tilstedeværelse

Lad os se, hvad der skete:

Mødet i uddrag:

NATO og Baltikum / Møde i DIIS-regi 03.04’18


Panel:


• Liis Mure – Estland – Direktør i det estiske forsvarsministerium / NATO Estland
• Steen Kjærgaard – Major
• Jens Ringsmose – Medarbejder i Forsvarsakademiet
• Mark Webber – Birmingham, professor i internationale relationer

Steen Kærgaard – Major:


Krige vindes eller tabes med udgangspunkt i logistikken
Det at flytte tropper støder af og til på bureaukratiske forhindringer. Fortæller om en episode mellem Bulgarien og Rumænien, hvor bulgarerne ikke ville åbne deres grænser, fordi der ikke forelå en aftale om noget sådant.


Omtaler the GUIK-gap / Nordatlanten som et interessant område for NATO, hvis man flytter aktiviteterne fra Estland, da det ikke ser ud til, at disse provokationer på nogen måde anfægter russerne
Steen Kærgaard omtaler med jævne mellemrum Rusland som Sovjetunionen*


NATO er nødt til at operere indenfor EU’s regler / PESCO**
Kærgaard er en varm fortaler for afstraffelse af Rusland; virker fra tid til anden som en manisk fantast.


EU-hæren omtales ikke i dag.


NATO skal hurtigst muligt støtte den nye Baltikumbane. Tropper og tungt materiel skal hurtigt frem; og den eksisterende jernbane arbejder med russisk sporvidde***


NATO kræver nye broer og veje i EU. NATO’s kampvogne vejer i snit 66 tons.


*Jeg har bemærket, at Uffe Ellemann Jensen og Claus Hjort Frederiksen har den samme mani.


**PESCO skal give EU-landene mulighed for i fællesskab at udvikle forsvarskapaciteter, investere i fælles projekter og forbedre de væbnede styrkers operationelle beredskab og bidrag. Et springende punkt er, at landene forpligter sig til at øge deres militærbudgetter og forbedre deres militære kapacitet. Aftalen indebærer i første omgang 17 fælles projekter.


Lissabon-traktaten har åbnet muligheden for PESCO og det tættere samarbejde på sikkerheds- og forsvarsområdet.

***Russisk sporvidde er en sporvidde på mellem 1 520 mm og 1 524 mm, som benyttes i de fleste lande som hørte til det Russiske Kejserrige. Spor med denne sporvidde er klassificeret som bredspor, eftersom sporvidden er bredere end sporvidden ved normalspor, der defineres som 1435 mm.

Jens Ringsmose – Medarbejder i Forsvarsakademiet / Forsvarets universitet:


Vil opdrage russerne. Målet er, at russerne skal opføre sig som danskere. Jens Ringsmose vil som opdragelsesmiddel anvende princippet om at tage det fra russerne, som de holder mest af: På samme måde, som man opdrager sit barn til at gøre, hvad man ønsker, ved eksempelvis at inddrage barnets kæreste eje, iPad ‘en.
Russerne skal lære at indordne sig westlige normer og forventninger
Men NATO bliver nødt til at finde billige løsninger, for NATO’s kunder udviser ikke stor lyst til at betale mere til det omdiskuterede vagtværn.


Derfor skal NATO fortsætte med at provokere og genere russerne med alle tænkelige virkemidler.


Jens Ringsmose er forholdsvis sikker på, at russerne ikke vil overskride grænsen til Estland. Russerne tør ganske enkelt ikke skyde en eneste amerikansk soldat. I stedet vil Jens Ringsmose udvikle en uskyldig legen røvere og soldater; eller måske endnu bedre flytte tropperne til Sortehavet eller Ishavet. Kaliningrad kom også på tale

Jens Ringsmose siger, at russerne hele tiden skal mødes med trusler som: Hvis du ikke gør som jeg siger, så sker der noget uventet!
NATO-landene skal ensrettes. Der er kun en ledelse i NATO, og det er USA.


Alle NATO-landes indbyggere skal opdrages til at være tro mod de westlige værdier; altså mod USA som verdens ubestridte og fornuftige leder. De ledende dagblade har en væsentlig rolle i og omkring denne opdragelse. Redaktørerne har et meget stort ansvar for, at de rigtige nyheder kommer ud.

Borgerne i EU skal lære, at NATO står for geopolitisk retfærdighed. Vi skal alle lære at se verdens gang i NATO’s klare perspektiv
NATO skal stå for geopolitisk management

Mark Webber – Professor i internationale relationer
Omtalte kort „forgiftningssagen“ fra England og påpegede, at der ingen beviser er i sagen


Den amerikanske konstitution vil fortsætte; men det vil Trump med sikkerhed ikke


NATO har stået fadder til et utal af udokumenterede beskyldninger mod Rusland

bottom of page