Forårsbrev fra Dialogforum Danmark-Rusland

Forslag til nyt Ruslandsparadigme præget af frugtbare relationskompetencer i 2021

 

Udvikling af relationskompetence på det dansk-russiske-område vil tænkeligvis kunne bidrage til personlig vækst hos deltagerne både i Rusland og Danmark. Relationskompetence indbyder til venskab, problemløsning, kritisk-konstruktiv kritik og forståelse, til samhandel, til udveksling af kultur, viden og knowhow – og måske til kærlighed og helt nye bekendtskaber.

 

Jeg vil vove at påstå, at man ikke vinder russere ved at true med krudt og kugler, sanktioner, lukkede grænser, dobbelte standarder, NGO-er, der ikke kan se bjælken i deres eget øje – men sagtens kan se splinten i russerens øje. Vi skal helt væk fra at skose Ruslands økonomi samtidig med, vi accepterer USA’s rundhåndede byger af sanktioner.

 

Et eventuelt Ruslandsmæssigt paradigmeskifte kan tænkes at medføre fx: Fremstilling af moralske og etiske regler for kommunikation og virke. Tydeliggørelse af vores hensigter. Nej til NGO-virksomhed, der bidrager til negative relationer af enhver art og i nogle tilfælde nærmest, har karakter af spionage.

 

Positive formuleringer giver almindeligvis positiv respons: Nye deltageraktiverende mødeformer med workshop, walk and talk, tag ordet etc. Møder med flere aktører og flere synspunkter – brede paneler og rigelig plads til en second opinion. Møder med tidsaktuelt indhold. Ikke nødvendigvis med folk, der er kendt fra film, bøger eller tv. Vi lader os ikke imponere af linselus. Vi ønsker levende kontakt med materien.

 

Vi skal slå fast, at Europa består af 47 lande [I udenrigsministeriets seneste opgørelse over, hvilke europæiske lande, man må rejse til i forbindelse med Covid-19, er det kun EU der figurerer som Europa].

Pressen, systemets 4. magt, er uhyre vigtig for bæredygtige, fremadrettede, vigtige internationale relationer. Vi skal skrive læserbreve, fortælle om vores møder og prøve at gøre journalister interesserede i vores dansk-russiske-virksomhed. Journalisterne må meget gerne stille vanskelige spørgsmål. Dumme spørgsmål findes ikke; men aktuelt er debatten tit præget af ”døde katte”.

I ”Dialogforum Danmark-Rusland” skal vi meget mere ud på de sociale medier. Vi skal brande vores mål. Kontakt til samtlige politiske partier i Danmark / Folketinget / Kontaktpersoner / Invitation til møde etc. Nej til propaganda og bias! Nej til russofobi. Flere bæredygtige analyser via et bredt ekspertpanel, der naturligvis også rummer russere. Studierejsen til Rusland skal igen på agendaen.  

Vi skal præstere større synlighed i det politiske gadebillede. Vores politiske virkelighed skal have nye bukser på til al slags vejr.

Du er meget velkommen med feedback. Vi har brug for et helt nyt samarbejde, der er helt fremme i skoene, ikke lider under tabuer, og som er positivt fremadrettet og tidssvarende. Den kolde Krig er forbi.

 

Rusland er et helt nyt Rusland. Russerne vil Europa og vi vil Russerne

 

Venlig hilsen Erik

 

Iværksætter og initiativtager til foreningen ”Dialogforum Danmark-Rusland”