top of page
Søg
  • Forfatters billedeinsula64

NABOER SOM VENNER, IKKE FJENDER


Photo by Suvi Helko. Finland.


ERKLÆRING FRA FREDSSEMINAR I OSLO 12. – 14. NOVEMBER 2021


Et yderst frugtbart og inspirerende nordisk - russisk seminar/webinar blev arrangeret i Oslo 12.-14. november 2021 med deltagere og talere fra Danmark, Finland, Grønland, Island, Norge, Rusland, Sverige og Åland, vi deler bekymringer og perspektiver og leder efter løsninger.


Arrangementet var arrangeret af tre norske fredsorganisationer: Den Norske Fredsalliance, Bedstemødre for Peace and Women's International League for Peace and Freedom.

Formålet med seminaret var at uddybe det overordnede tema. ”Naboer som venner - ikke fjender”, af styrkelse af kontakt og samarbejde mellem nordiske og russiske fredsorganisationer og aktivister. I løbet af de tre dage diskuterede mere end 50 deltagere i Oslo og 30 online: Sikker opbevaring af atomaffald, nytænkning af Sikkerhed og strategier for fred, Demilitarisering af Østersøen, Specifikke udfordringer vedrørende Arktis og Hvordan Nordisk Råd og Rusland kan fremme fred.


De fleste store verdensledere fortsætter med at opføre sig, som om militær magt er svaret på dagens udfordringer i det gamle romerske motto: Vil man have fred, skal man forberede sig på krig, Si vis pacem, para bellum. Denne tankegang er farlig og forældet. Med udgangspunkt i FN, forskning og dyb menneskelig erfaring foreslår vi et paradigmeskifte, ikke forberede sig på det værste, men forberede sig på det bedste i hinanden. Vi er nødt til at adressere de grundlæggende årsager til konflikter, ikke kun symptomerne, og diskutere hvordan man kan fremme fred, nedrustning og et sundt miljø.


Fortsat strategisk fremadrettede praktiske tiltag og løsningsorienterede dialoger er et must.

Vi ønsker at sikre og styrke en fredelig udvikling mellem de nordiske lande og Rusland, ikke mindst i Østersøregionen og i Arktis, arbejde mod fjendens opfattelser, fremme en freds- og menneskelig kultur sikkerhed, integration af ligestilling.


Regeringerne omkring Østersøen og Arktis bør muliggøre og tilskynde folk-til-menneske-kontakt til meningsfuld og fredelig dialog med særlig opmærksomhed på at sikre indfødtes rettigheder og styrkelse af mennesker. Vi anser det for vigtigt at udvide kendskabet til hinandens kultur og kreativitet.


Vi er alarmerede over og afviser voksende mistænksomhed, desinformation og beskyldninger mod fredsbevægelserne i vesten", anklaget for at være bærere af russisk desinformation, også freds- og miljøstemmerne i Rusland bliver stemplet som "udenlandske agenter". Uafhængige stemmer for fred har brug for opmuntring og beskyttelse.

Der er behov for at styrke strategier for at overvinde militarisering, etablering af udenlandske baser, ikke-bæredygtig udnyttelse af naturressourcer og miljøødelæggelse. En nordisk-russisk konference vedr. håndtering af atomaffald, nedlukning og standsning af atomkraftværker er ved at blive planlagt. I sidste ende stræber vi efter en Nordisk/Arktisk Atomvåben fri zone.


Samarbejdet mellem miljø- og fredsorganisationer i Nordiske lande og Rusland er afgørende.


COP26 i Glasgow var vigtig, men militær forurening og overdrevent energiforbrug skal løses både i nationale planer og internationale klimaaftaler. Dette nødvendiggør en klar beslutning om at afvæbne og reducere våbenproduktion og handel væsentligt.

Fredsorganisationerne i de nordiske lande opfordrer Nordisk Råd til at tage en mere aktiv del i arbejde for fred og retfærdighed i Østersøregionen og i Arktis, og foreslå fx etableringen af et underudvalg om fred, nedrustning og menneskelig sikkerhed.

Vi støtter Finlands præsidents initiativ til at organisere en ny OSCE-konference i 2025 i ånden af den oprindelige Helsinki OSCE-konference.


Vi vil fortsætte med at fremme interpersonel udveksling, dialog og gensidig forståelse i hele regionen.

304 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page